galerie sima

Peter Angermann

Kunstwerke / artworks

Auswahl aus der Ausstellung / selection from the exhibition: "frisch geteert", 2015

"Frisch geteert", 2010, Öl auf Leinwand, 40 x 50 cm

Objekt / object 58

obj_anger96gx_*
obj_anger97k&_* obj_anger98k&_* obj_anger99k&_* obj_anger100k&_*
obj_anger101k&_* obj_anger102k&_* obj_anger103k&_* obj_anger104k&_*

weitere Bilder / more images


© galerie sima | Hochstrasse 33 | D-90429 Nürnberg | Germany | T. +049 (0)911 263 409 | T. +049 (0)176 8352 7491

contact@simagalerie.de | www.simagalerie.de | Instagram

updated2021-04-10